ثبت نام
شما جزء پرسنل شهرداري ساري  مي باشيد.
*
*
 
*
*
*
*
 آمار بازدید


کل بازديد ها   45342
بازديدهاي امروز   28
کاربران جاري   3

آمار خلاصه


تعداد كاركنان(سال جاری): 0
تعداد كل پيشنهادها: 591
تعداد پيشنهاددهندگان: 80
درصد مشاركت كاركنان: -
تعداد پيشنهادهاي تصویب شده: 101
تعداد پيشنهادهاي اجرا شده: 18
بهترین حالت نمایش و کاربری این سامانه در مرورگرهای فایرفاکس و کروم می باشد