آمار بازدید


کل بازديد ها   41463
بازديدهاي امروز   22
کاربران جاري   1

آمار خلاصه


تعداد كاركنان(سال جاری): 0
تعداد كل پيشنهادها: 583
تعداد پيشنهاددهندگان: 78
درصد مشاركت كاركنان: -
تعداد پيشنهادهاي تصویب شده: 99
تعداد پيشنهادهاي اجرا شده: 18
بهترین حالت نمایش و کاربری این سامانه در مرورگرهای فایرفاکس و کروم می باشد